Úvod

Milan Šimečka (1930 – 1990)

Milan Šimečka patrí k najvýznamnejším filozofom, spisovateľom, publicistom a disidentom posledného dvadsaťročia v bývalom československu. Vďaka svojim knihám Obnovenie poriadku, Strata skutočnosti, Kruhová obrana, Koniec nehybnosti, množstvu článkov a esejí sa stal jedným z najprekladanejších česko-slovenských spisovateľov.

Milan Šimečka si svojim dielom, životom a aktivitou v oblasti ľudských práv a politickej kultúry získal obrovskú autoritu v celom česko-Slovensku. Rok po jeho smrti, na jeho počesť bola jeho priateľmi založená Nadácia Milana Šimečku, aby zhromažďovala, podporovala a organizovala ľudí, ktorým je duchovný odkaz Milana Šimečku blízky a ktorí si myslia, že tento odkaz je pre náš dnešok i pre našu budúcnosť cenný, a že preto stojí za to na ňom pracovať.