Nadácia

Nadácia Milana Šimečku (NMŠ) sa už 29 rokov snaží byť „o nos vpredu“ v témach týkajúcich sa rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Nesie meno významného disidenta, mysliteľa, filozofa a spisovateľa v bývalom Československu. Nadáciu založili vo februári 1991, krátko po smrti Milana Šimečku, jeho priatelia Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac.

V nadácii kombinujeme víziu s drobnou prácou a pomáhame tým, na ktorých sa zabúda. Pracujeme s ľuďmi a pre ľudí, umožňujeme vzájomné spoznávanie a zbližovanie jednotlivcov a skupín. Počas našej existencie sme vydali viac ako 100 publikácií na rôzne témy a vyškolili sme niekoľko tisíc ľudí vrátane pedagógov, aktivistov, vydavateľov, komunitných lídrov a ľudí zo znevýhodnených skupín.

V rámci našich programov Vzdelávanie, [fjúžn] a Podpora inkluzívnej praxe na lokálnej úrovni uplatňujeme princípy pamäte, rozmanitosti a inklúzie. Okrem toho spravujeme aj webovú stránku fjuzn.sk. Organizovanie festivalu [fjúžn] – najväčšieho kultúrno-komunitného podujatia o migrácii a cudzincoch na Slovensku a silný dôraz na realizáciu rôznych vzdelávacích projektov sú jadrom aktivít nadácie.

Web Nadácie Milana Šimečku