Václav Havel: Jeho věcný pohled mi velice chybí

 Václav Havel: Jeho věcný pohled mi velice chybí


Milana Šimečku jsem poznal na počátku sedmdesátých let, tedy na počátku tzv. normalizace. Byl to ostatně on, kdo napsal v té době asi nejdůkladnější rozbor celé té normalizační éry. Jeho kniha Obnovení pořádku je výbornou analýzou tehdejší situace, měla jistý až fenomenologický přídech, ale zároveň byla velmi čtivá. 

            Milan Šimečka i já jsme se pak po celá léta sedmdesátá i osmdesátá zúčastňovali setkání těch tehdy zakázaných spisovatelů, kteří později začali vydávat časopis jménem Obsah. Do tohoto spisovatelského seskupení Šimečka ze Slovenska pravidelně dojížděl – naše setkání se konala téměř každý měsíc, určitě několikrát do roka na různých místech, vždy u někoho na chalupě nebo v bytě – a obvykle úvodem předložil (stala se během doby tradice) svůj politologický rozbor situace. Mnozí se mu permanentně posmívali, že je příliš velký optimista, býval to ale velmi věcný, rozvážný, možná až trochu rozšafný výklad, který se vždy vyznačoval obdivuhodným nadhledem. Šimečka byl sice člověk velmi citlivý, který všechno velmi prožíval, a člověku vedle něj bylo dobře právě pro jeho vnímavosti a citlivost, nicméně to neznamenalo, že by ve svých úvahách podléhal přílišným emocím, že by se na něco příliš rozčiloval nebo byl něčím přemrštěně nadšen. Dokázal se prostě nad předmět úvahy povznést, a při svém klidném pomalém a věcném výkladu jako by se na to všechno hemžení světa díval odněkud z vyšších míst. Byl nad věcí.  

            Po čase jsme se s Milanem Šimečkou krátce sešli tak říkajíc zaměstnanecky, kdy jsem ho pozval na Pražský hrad – ještě v oněch prvních, jaksi revolučních dobách, kdy prezidentská kancelář ještě nebyla pořádnym úřadem, vše bylo poznamenáno improvizací a hledáním správného způsobu práce. Vedl toho půl roku kolegium mých poradců. Zemřel náhle, nečekaně, všechny nás to šokovalo… Vzpomínám, jak jsme všichni letěli na jeho pohřeb do Bratislavy.  

            Přiznávám, že jeho věcný pohled na politické dění mi dnes velice chybí. Bylo by dobré, kdyby s námi ještě býval nějaký léta setrval.